Artykuły

Kiedy udać się do logopedy? 5 sygnałów, na które warto zwrócić uwagę.

7 paź 2023

Artykuły

Kiedy udać się do logopedy? 5 sygnałów, na które warto zwrócić uwagę.

7 paź 2023

Artykuły

Kiedy udać się do logopedy? 5 sygnałów, na które warto zwrócić uwagę.

7 paź 2023

Artykuły

Kiedy udać się do logopedy? 5 sygnałów, na które warto zwrócić uwagę.

7 paź 2023

Decyzja o skonsultowaniu się z logopedą może być przez wielu rodziców odwlekana. Czesto niesłusznie. Oto sygnały, które mogą wskazywać, że skonsultowania się ze specjalistą jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.


1. Opóźnienia w rozwoju mowy

Dzieci rozwijają się rożnie, ale mimo to nauka przyjmuje tzw normy rozwojowe, czyli zespoł cech fizycznych i psychicznych, które dziecko w określonym wieku powinno już nabyć. Jeśli dziecko nie spełnia norm rozwojowych, zwykle jest to sygnał do udania się do specjalisty. Na przykład, większość dzieci zaczyna wypowiadać pierwsze słowa około pierwszego roku życia, a do drugiego roku potrafią połączyć dwa słowa w prostą frazę. Jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło tych, lub etapów, warto rozważyć wizytę u specjalisty. O normy rozwojowe mowy zapytaj koniecznie swojego logopedę.


2. Trudności z rozumieniem mowy

Niepoprawne wypowiadanie słów to jedno. Dzieci mogą mieć także problemy ze zrozumiemiem mowy innych osób. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje dziecko ma na przykład z trudności ze rozumieniem prostych poleceń lub kiedy do niego mówisz wydaje się być "nieobecne", może to wskazywać na problemy ze słuchem. Warto to zbadać.


3. Niejasna wymowa

Oczywiście młodsze dzieci będą miały tendencję do niejasnej wymowy. Jednak jeśli Twoje dziecko w wieku 3-4 lat wciąż nie jest zrozumiałe dla osób spoza rodziny, może to być powód do konsultacji z logopedą. Ponownie zachęcamy do zapoznania się z normami rozwojowymi dzieci i porównanie ich z tym, co potrafi Twoje dziecko.


4. Trudności w interakcji społecznej

Mowa i komunikacja są kluczowymi elementami interakcji społecznych. Jeśli Twoje dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie próbuje naśladować dźwięków lub ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, warto zastanowić się nad konsultacją z logopedą.


5. Zmiana w zachowaniu mowy

Jeśli Twoje dziecko nagle zaczyna mówić mniej lub jego mowa staje się mniej zrozumiała niż wcześniej, może to być sygnał ostrzegawczy. Nagłe zmiany w zachowaniu mowy mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z problemów medycznych, emocjonalnych lub neurologicznych.

Podsumowanie:

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Niemniej jednak, jeśli zauważysz któryś z powyższych sygnałów, warto skonsultować się ze specjalistą, na przykład z logopedą. Wczesna interwencja jest kluczem do pomocy dzieciom i przezwyciężeniu trudności z mową i komunikacją. Specjalista z pewnością dostarczy Ci cennych wskazówek i strategii wsparcia dla Twojego malucha.

Decyzja o skonsultowaniu się z logopedą może być przez wielu rodziców odwlekana. Czesto niesłusznie. Oto sygnały, które mogą wskazywać, że skonsultowania się ze specjalistą jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.


1. Opóźnienia w rozwoju mowy

Dzieci rozwijają się rożnie, ale mimo to nauka przyjmuje tzw normy rozwojowe, czyli zespoł cech fizycznych i psychicznych, które dziecko w określonym wieku powinno już nabyć. Jeśli dziecko nie spełnia norm rozwojowych, zwykle jest to sygnał do udania się do specjalisty. Na przykład, większość dzieci zaczyna wypowiadać pierwsze słowa około pierwszego roku życia, a do drugiego roku potrafią połączyć dwa słowa w prostą frazę. Jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło tych, lub etapów, warto rozważyć wizytę u specjalisty. O normy rozwojowe mowy zapytaj koniecznie swojego logopedę.


2. Trudności z rozumieniem mowy

Niepoprawne wypowiadanie słów to jedno. Dzieci mogą mieć także problemy ze zrozumiemiem mowy innych osób. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje dziecko ma na przykład z trudności ze rozumieniem prostych poleceń lub kiedy do niego mówisz wydaje się być "nieobecne", może to wskazywać na problemy ze słuchem. Warto to zbadać.


3. Niejasna wymowa

Oczywiście młodsze dzieci będą miały tendencję do niejasnej wymowy. Jednak jeśli Twoje dziecko w wieku 3-4 lat wciąż nie jest zrozumiałe dla osób spoza rodziny, może to być powód do konsultacji z logopedą. Ponownie zachęcamy do zapoznania się z normami rozwojowymi dzieci i porównanie ich z tym, co potrafi Twoje dziecko.


4. Trudności w interakcji społecznej

Mowa i komunikacja są kluczowymi elementami interakcji społecznych. Jeśli Twoje dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie próbuje naśladować dźwięków lub ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, warto zastanowić się nad konsultacją z logopedą.


5. Zmiana w zachowaniu mowy

Jeśli Twoje dziecko nagle zaczyna mówić mniej lub jego mowa staje się mniej zrozumiała niż wcześniej, może to być sygnał ostrzegawczy. Nagłe zmiany w zachowaniu mowy mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z problemów medycznych, emocjonalnych lub neurologicznych.

Podsumowanie:

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Niemniej jednak, jeśli zauważysz któryś z powyższych sygnałów, warto skonsultować się ze specjalistą, na przykład z logopedą. Wczesna interwencja jest kluczem do pomocy dzieciom i przezwyciężeniu trudności z mową i komunikacją. Specjalista z pewnością dostarczy Ci cennych wskazówek i strategii wsparcia dla Twojego malucha.

Decyzja o skonsultowaniu się z logopedą może być przez wielu rodziców odwlekana. Czesto niesłusznie. Oto sygnały, które mogą wskazywać, że skonsultowania się ze specjalistą jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.


1. Opóźnienia w rozwoju mowy

Dzieci rozwijają się rożnie, ale mimo to nauka przyjmuje tzw normy rozwojowe, czyli zespoł cech fizycznych i psychicznych, które dziecko w określonym wieku powinno już nabyć. Jeśli dziecko nie spełnia norm rozwojowych, zwykle jest to sygnał do udania się do specjalisty. Na przykład, większość dzieci zaczyna wypowiadać pierwsze słowa około pierwszego roku życia, a do drugiego roku potrafią połączyć dwa słowa w prostą frazę. Jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło tych, lub etapów, warto rozważyć wizytę u specjalisty. O normy rozwojowe mowy zapytaj koniecznie swojego logopedę.


2. Trudności z rozumieniem mowy

Niepoprawne wypowiadanie słów to jedno. Dzieci mogą mieć także problemy ze zrozumiemiem mowy innych osób. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje dziecko ma na przykład z trudności ze rozumieniem prostych poleceń lub kiedy do niego mówisz wydaje się być "nieobecne", może to wskazywać na problemy ze słuchem. Warto to zbadać.


3. Niejasna wymowa

Oczywiście młodsze dzieci będą miały tendencję do niejasnej wymowy. Jednak jeśli Twoje dziecko w wieku 3-4 lat wciąż nie jest zrozumiałe dla osób spoza rodziny, może to być powód do konsultacji z logopedą. Ponownie zachęcamy do zapoznania się z normami rozwojowymi dzieci i porównanie ich z tym, co potrafi Twoje dziecko.


4. Trudności w interakcji społecznej

Mowa i komunikacja są kluczowymi elementami interakcji społecznych. Jeśli Twoje dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie próbuje naśladować dźwięków lub ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, warto zastanowić się nad konsultacją z logopedą.


5. Zmiana w zachowaniu mowy

Jeśli Twoje dziecko nagle zaczyna mówić mniej lub jego mowa staje się mniej zrozumiała niż wcześniej, może to być sygnał ostrzegawczy. Nagłe zmiany w zachowaniu mowy mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z problemów medycznych, emocjonalnych lub neurologicznych.

Podsumowanie:

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Niemniej jednak, jeśli zauważysz któryś z powyższych sygnałów, warto skonsultować się ze specjalistą, na przykład z logopedą. Wczesna interwencja jest kluczem do pomocy dzieciom i przezwyciężeniu trudności z mową i komunikacją. Specjalista z pewnością dostarczy Ci cennych wskazówek i strategii wsparcia dla Twojego malucha.

Decyzja o skonsultowaniu się z logopedą może być przez wielu rodziców odwlekana. Czesto niesłusznie. Oto sygnały, które mogą wskazywać, że skonsultowania się ze specjalistą jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.


1. Opóźnienia w rozwoju mowy

Dzieci rozwijają się rożnie, ale mimo to nauka przyjmuje tzw normy rozwojowe, czyli zespoł cech fizycznych i psychicznych, które dziecko w określonym wieku powinno już nabyć. Jeśli dziecko nie spełnia norm rozwojowych, zwykle jest to sygnał do udania się do specjalisty. Na przykład, większość dzieci zaczyna wypowiadać pierwsze słowa około pierwszego roku życia, a do drugiego roku potrafią połączyć dwa słowa w prostą frazę. Jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło tych, lub etapów, warto rozważyć wizytę u specjalisty. O normy rozwojowe mowy zapytaj koniecznie swojego logopedę.


2. Trudności z rozumieniem mowy

Niepoprawne wypowiadanie słów to jedno. Dzieci mogą mieć także problemy ze zrozumiemiem mowy innych osób. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje dziecko ma na przykład z trudności ze rozumieniem prostych poleceń lub kiedy do niego mówisz wydaje się być "nieobecne", może to wskazywać na problemy ze słuchem. Warto to zbadać.


3. Niejasna wymowa

Oczywiście młodsze dzieci będą miały tendencję do niejasnej wymowy. Jednak jeśli Twoje dziecko w wieku 3-4 lat wciąż nie jest zrozumiałe dla osób spoza rodziny, może to być powód do konsultacji z logopedą. Ponownie zachęcamy do zapoznania się z normami rozwojowymi dzieci i porównanie ich z tym, co potrafi Twoje dziecko.


4. Trudności w interakcji społecznej

Mowa i komunikacja są kluczowymi elementami interakcji społecznych. Jeśli Twoje dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie próbuje naśladować dźwięków lub ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, warto zastanowić się nad konsultacją z logopedą.


5. Zmiana w zachowaniu mowy

Jeśli Twoje dziecko nagle zaczyna mówić mniej lub jego mowa staje się mniej zrozumiała niż wcześniej, może to być sygnał ostrzegawczy. Nagłe zmiany w zachowaniu mowy mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z problemów medycznych, emocjonalnych lub neurologicznych.

Podsumowanie:

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Niemniej jednak, jeśli zauważysz któryś z powyższych sygnałów, warto skonsultować się ze specjalistą, na przykład z logopedą. Wczesna interwencja jest kluczem do pomocy dzieciom i przezwyciężeniu trudności z mową i komunikacją. Specjalista z pewnością dostarczy Ci cennych wskazówek i strategii wsparcia dla Twojego malucha.

KONTAKT

Jeżeli masz jakieś pytania

Jeżeli masz jakieś pytania

Jeżeli masz jakieś pytania

Jeżeli masz jakieś pytania

napisz do nas:

napisz do nas:

napisz do nas:

napisz do nas:

Napisz do nas:

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Napisz do nas:

kontakt@pogaduszki.pl

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111

Napisz do nas:

kontakt@pogaduszki.pl

Dziennik “Rzeczpospolita” wyróżnił aplikację ”Pogaduszki”
nagrodą “Orły Innowacji” w kategorii:
“Najlepsze rozwiązanie technologiczne 2023 roku”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody prowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji. Dofinansowanie projektu z UE: 752.000 zł.

Pogaduszki • Copyright © 2023 ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, NIP: 1133066004, Regon: 522615111